Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό: Adsorption of Hydrogen Sulfide on Activated Carbon Materials Derived from the Solid Fibrous Digestate

Στο πλαίσιο του έργου PyroD, η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε με επιτυχία μια βιώσιμη και καινοτόμο προσέγγιση για την παραγωγή πολύτιμων ανθρακούχων προσροφητικών ουσιών από στερεά ινώδη χωνεμένα υπολείμματα που βρίσκονται σε μονάδες βιοαερίου.

Article_Banner_MDPI_materials-16-05119

Article_Banner_MDPI_materials-16-05119

Ο πρωταρχικός στόχος της μελέτης αυτής ήταν η δημιουργία ενός συστήματος κλειστού βρόχου όπου τα απόβλητα από εγκαταστάσεις βιοαερίου μετατρέπονται σε αποτελεσματικά προσροφητικά για την ολοκληρωμένη αποθείωση και αναβάθμιση του βιοαερίου, με αποτέλεσμα την παραγωγή βιομεθανίου υψηλής καθαρότητας.

Η ομάδα βελτιστοποίησε τη φυσική και χημική ενεργοποίηση του βιοάνθρακα αποδίδοντας μικρο-μεσοπορώδεις ενεργούς άνθρακες με εξαιρετική επιφάνεια και όγκο πόρων. Πειράματα με πρώτη ύλη βιοαερίου έδειξαν ότι παράγονται διαφορετικοί τύποι ενεργών ανθράκων, καθένας από τους οποίους είναι ειδικά κατάλληλος για αναβάθμιση ή αποθείωση βιοαερίου.

Ειδικότερα, η μελέτη προσδιόρισε τις καλύτερες συνθήκες για ενισχυμένο διαχωρισμό H2S/CO2, με τη θερμοκρασία να παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανότητα προσρόφησης H2S. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η θερμοκρασία των 50°C πέτυχε την ιδανική ισορροπία μεταξύ των διαδικασιών προσρόφησης και διάχυσης, με αποτέλεσμα την υψηλότερη ικανότητα προσρόφησης H2S.

Επιπλέον, η έρευνα ανέδειξε κρίσιμα στάδια προεπεξεργασίας για αποτελεσματικούς προσροφητές ενεργού άνθρακα. Η πλύση με HNO3 για την απομάκρυνση του ανόργανου περιεχομένου και την αύξηση της απόδοσης του άνθρακα αποδείχθηκε απαραίτητη. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης υπόσχονται πολλά για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, προσφέροντας μια φιλική προς το περιβάλλον λύση για τις διεργασίες αποθείωσης και αναβάθμισης του βιοαερίου. Αξιοποιώντας τα απόβλητα υλικά για την παραγωγή πολύτιμων προσροφητικών ουσιών, η παρούσα έρευνα συμβάλλει σε ένα πιο πράσινο και αποτελεσματικότερο ενεργειακό τοπίο.

Η καινοτόμος προσέγγιση που παρουσιάζεται εδώ ανοίγει την πόρτα σε μια κυκλική οικονομία, όπου τα απόβλητα μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμους πόρους, ωφελώντας τόσο το περιβάλλον όσο και τη βιομηχανία βιοαερίου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο