Εταίροι του PyroD

Qlab

Qlab (Συντονιστής)

Η Qlab αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα με την τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πολύ υψηλών προδιαγραφών σε μονάδες Αναερόβιας Χώνευσης. Οι υπηρεσίες της επικεντρώνονται στη προετοιμασία και την αποθήκευση των υποστρωμάτων τροφοδοσίας και δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας και βιολογίας της χώνευσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βιοαέριο Λαγκαδά

Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.

Η Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. λειτουργεί σε πλήρη παραγωγή και συμβάλει καθοριστικά στην επεξεργασία αποβλήτων που προέρχονται από τις μονάδες των 4 μετόχων, 10 πτηνο-κτηνοτροφικές επιχειρήσεις της περιοχής και 5 αγροβιομηχανίες. Πέρα από ηλεκτρική ενέργεια, παράγεται οργανικό εδαφοβελτιωτικό που διατίθεται σε αγροτεμάχια εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας λίπανση, φιλική προς το περιβάλλον και με χαμηλό κόστος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΕΤΑ

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσιμών και Υδρογονανθράκων – ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (Υπεργολάβος)

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων (ΕΠΚΥ) είναι ένα από τα θεσμοθετημένα εργαστήρια του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών& Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ) και δραστηριοποιείται στην εφαρμοσμένη έρευνα για καθαρά και εναλλακτικά καύσιμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού - Τμήμα Γεωπονίας - ΑΠΘ

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού – Τμήμα Γεωπονίας – ΑΠΘ (Υπεργολάβος)

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ., το οποίο συμμετέχει σαν υπεργολάβος στο DIGESTATE PYROLYSIS, ανήκει στον τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ και στεγάζεται στο κτίριο του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών στο αγρόκτημα του ΑΠΘ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο