Εγκατάσταση πιλοτικού αντιδραστήρα

Πριν μερικούς μήνες πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του πιλοτικού αντιδραστήρα πυρόλυσης βιομάζας στον χώρο της Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.

Το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι δοκιμές πυρόλυσης του Στερεού Χωνευμένου Υπολείμματος (ΣΧΥ) που προκύπτει κατά την αναερόβια χώνευση βιομάζας έπειτα από διαχωρισμό.

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00455 – PYRO-D).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο