Αξιοποίηση του βιοεξανθρακώματος ως εδαφοβελτιωτικό

Aξιολόγηση του biochar σε γλαστρικά φυτά ως προς την εδαφοβελτιωτική του ικανότητα.

Πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε γλαστρικά φυτά με μαρούλια (Lactuca sativa, L.) σε εδάφη διαφορετικής σύστασης προερχόμενα από το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού (αγρόκτημα ΑΠΘ). Από την χρήση του βιοεξανθρακώματος ως εδαφοβελτιωτικό προέκυψε ότι η προσθήκη του συνέβαλε στην ανάπτυξη των φυτών. Χρήσιμη κρίνεται η περαιτέρω αξιολόγηση της χρήσης του σε διαφορετικά φυτά ή/και στον αγρό.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο