Αξιοποίηση του βιοεξανθρακώματος ως εδαφοβελτιωτικό

Aξιολόγηση του biochar σε γλαστρικά φυτά ως προς την εδαφοβελτιωτική του ικανότητα. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε γλαστρικά φυτά με μαρούλια (Lactuca sativa, L.) σε εδάφη διαφορετικής σύστασης [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο