Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό: Adsorption of Hydrogen Sulfide on Activated Carbon Materials Derived from the Solid Fibrous Digestate

Στο πλαίσιο του έργου PyroD, η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε με επιτυχία μια βιώσιμη και καινοτόμο προσέγγιση για την παραγωγή πολύτιμων ανθρακούχων προσροφητικών ουσιών από στερεά ινώδη χωνεμένα [...]

Αξιοποίηση του βιοεξανθρακώματος ως εδαφοβελτιωτικό

Aξιολόγηση του biochar σε γλαστρικά φυτά ως προς την εδαφοβελτιωτική του ικανότητα. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε γλαστρικά φυτά με μαρούλια (Lactuca sativa, L.) σε εδάφη διαφορετικής σύστασης [...]

Εγκατάσταση πιλοτικού αντιδραστήρα

Πριν μερικούς μήνες πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του πιλοτικού αντιδραστήρα πυρόλυσης βιομάζας στον χώρο της Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. Το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι δοκιμές πυρόλυσης του [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο